logo-5

  • Ogłoszenie
  • Oferta edukacyjna
  • Kontakt

Trwają prace przygotowawcze nad studiami podyplomowymi Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Studia przygotowują do realizacji wychowania fizycznego oraz innych form aktywności fizycznej do nauczania w przedszkolach lub w klasach I – III szkoły podstawowej (pierwszy etap edukacji). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt.

Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr
ul. Estkowskiego 13, 66 - 400 Gorzów Wlkp.

tel./fax (095) 72 79 115
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Bogumiła Rychwalska - specjalista

Studia podyplomowe - wychowanie fizyczne Drukuj

WYCHOWANIE FIZYCZNE dla nauczycieli

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu.

 

Ważne Informacje:
Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych, konieczne jest posiadanie uprawnień nauczycielskich.

 

Czas trwania: 3 semestry, tryb weekendowy,

 

Ilość godzin: 500 (w tym praktyki nauczycielskie 150 h)

 

Po zakończeniu: Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli

 

Koszt uczestnictwa: 1600 zł/semestr

 

Uwaga: w przypadku zorganizowanych grup min. 20 osób proponujemy zniżki

 

Wymagane dokumenty:


1) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe

2) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia
3) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów

4) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego 

5) Umowa

 

Osoby które złożą komplet dokumentów zostaną poinformowane o dalszych krokach drogą mailową lub telefoniczną. Grupy Studiów  Podyplomowych są uruchamiane w przypadku uzbierania minimalnej ilości Słuchaczy.

Opłata za studia nie może nastąpić wcześniej zanim nie nastąpi podpisanie umowy.

Każdy uczestnik otrzyma indywidualne konto, dopiero wtedy będzie można dokonać płatności.

 

Miejsce składania dokumentów:
Komplet dokumentów (w koszulce A4) można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:

 

Akademia Wychowania Fizycznego
Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej
Studium Doskonalenia i Kształcenia Kadr
ul. Estkowskiego 13, pokój 101
66-400 Gorzów Wlkp.

 

tel. 95 72 29 115
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

PROGRAM  STUDIÓW: WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA NAUCZYCIELI

 

L.p.

Przedmiot

Liczba

 godzin

ogółem

Liczba

Godzin wykładów

Liczba

 godzin

ćwiczeń

1.     

Teoria i metodyka gimnastyki

22

4

18

2.    

Teoria i metodyka

piłki nożnej

10

2

8

3.     

Teoria i metodyka

piłki ręcznej

10

2

8

4.    

Teoria i metodyka

piłki siatkowej

10

2

8

5.     

Teoria i metodyka   koszykówki

10

2

8

6.    

Teoria i metodyka Lekkiej Atletyki

20

4

16

7.     

Teoria i metodyka pływania

22

10

12

8.    

Zabawy i gry ruchowe

14

-

14

9.    

Rytmika i taniec

8

-

8

10.  

Sporty zimowe

10

6

4

11.   

Sporty różne

10

6

4

12.  

Organizacja szkolnych zawodów sportowych i wycieczek turystycznych

8

-

8

13.  

Teoria wychowania fizycznego

12

8

4

14.  

Teoria sportu

12

6

6

15.  

Dydaktyka Wychowania Fizycznego

60

20

40

16.  

Edukacja zdrowotna

13

8

5

17.  

Gimnastyka korekcyjna

10

6

4

18.  

Biologiczny rozwój człowieka

10

4

6

19.  

Anatomia

14

6

8

20. 

Fizjologia

16

6

10

21.  

Biologia

10

10

 -

22. 

Biomechanika

10

4

6

23. 

Pedagogika

18

6

12

24. 

Psychologia

16

8

8

25. 

Praktyki dydaktyczne

150

-

150

26. 

Seminarium dyplomowe

5

5

-

 

Ogółem

510

135

375

 

 

 

 

Projekty europejskie

logo_ue

Biblioteka

biblioteka_zwkf

Oferta usługowa

akademik_mysliborska